Historie dílny

Navazuji na více než třicetiletou tradici založenou v roce 1991 knihaři Miroslavem Janotou, Ladislavem Nováčkem, Hanou Ondřichovou. Původní tříčlenný kolektiv zakladatelů se postupně zužuje a od roku 1996 knihařství provozuje pouze Miroslav Janota. Důraz na kvalitu výrobků a provedené práce, spolu se vstřícností k zákazníkům způsobuje, že Janotovo knihařství dalších dvacet let nepřetržitě nabízí své služby, a to i v dobách, kdy ostatní zlínská knihařství ukončují své provozy. V průběhu let pracovalo v dílně v jeden čas nejvíce šest knihařů a dva učni.

p.Janota upraveno
Pan Janota krátce po založení knihařství

V roce 2016 přerušuje Miroslav Janota ze zdravotních důvodů provoz knihařství. Spolu s Ivou Brannou jsme se rozhodly udržet poslední tradiční knihařskou dílnu ve Zlíně a dílnu jsme od pana Janoty odkoupily. Po prodeji knihařství měl pan Janota v plánu se věnovat dlouho odkládaným uměleckým koženým vazbám, na které při běžném provozu neměl dostatek času. Bohužel, vážné onemocnění mu tyto plány nedovolilo naplnit a dne 22. února 2018 Miroslav Janota umírá. Společně s Ivou Brannou jsme knihařily do konce roku 2018, kdy Iva z knihařství odchází. Od počátku roku 2019 provozuji knihařství sama. V lednu 2022 jsem byla nucena dílnu přemístit do blízkých Otrokovic. Nájemné už bylo na původním místě neúnosné a tak po 30ti letech nastala další velká změna.

jitka a iva
Jitka a Iva dokončují zakázku

Knihařskému řemeslu jsem se vyučila v Bohumíně a následně v letech 1993 až 1995 jsem pracovala a odborně se dále rozvíjela pod vedením Miroslava Janoty ve zlínském knihařství. V knihařině navazuji na způsoby práce svého velkého pracovního vzoru. Kladu důraz zejména na kvalitní řemeslné zpracování, vysokou jakost materiálu a naplnění představ zákazníka.

jitka a pan janota
Společná práce s panem Janotou