O knihařské dílně

O mně

Jsem hrdá knihařka, která se nebojí výzev. Snažím se být inovativní a současně pevně zakotvená v tradicích řemesla.

Kromě vázání knih, vyrábím nejraději kronikydeníky, složky, desky na diplomy, zajímavé a originální diplomové práce, speciální krabice a kazety pro předání darů, cen a pro různé jiné příležitosti. Pracuji s papírem, lepenkou, plátnem kůží.

Knihařině jsem se vyučila před mnoha lety v Bohumíně a další navazující roky jsem pracovala v malé dílně pod odborným vedením zkušených knihařů Miroslava Janoty a Ladislava Nováčka.

Na nějakou dobu jsem se řemeslu vzdálila a věnovala se úplně jiným profesím. V roce 2016, kdy majitel dílny, p. Janota, vážně onemocněl, jsem tuto dílnu odkoupila. Zabránila jsem tím zániku poslední knihařské dílny v regionu. Pro mě to znamenalo zásadní změnu, začátek podnikání a znovuoprášení teoretických i praktických znalostí knihařiny.

Od roku 2023 spolupracuji se zlínskou polytechnickou školou, kde se připravují noví knihaři. V současnosti pod mým dohledem v dílně pracují dvě šikovné učnice, budoucí nadějné knihařky.

Návrat k řemeslu a začátek vlastního podnikání považuji za jedno z mých skvělých životních rozhodnutí. Obdivuji se uměleckým knihařům, sama sebe ovšem považuji především za řemeslnou knihařku. Mé výrobky se vyznačují jednoduchostí, precizností a hlavně funkčností.

Svým zákazníkům nabízím produkty, které budou dobře sloužit jeho potřebám.

Nákupem v tomto obchodě si vybíráte lokální ruční práci a tradici. Získáte jedinečný a pečlivě zpracovaný produkt. Navíc, přispějete k udržení řemeslné výroby a k podpoře vzdělávání nových knihařů.

Vaše Jitka Balážová

Jitka Balážová

Historie dílny

Navazuji na více než třicetiletou tradici založenou v roce 1991 knihaři Miroslavem Janotou, Ladislavem Nováčkem, Hanou Ondřichovou. Původní tříčlenný kolektiv zakladatelů se postupně zužuje a od roku 1996 knihařství provozuje pouze Miroslav Janota. Důraz na kvalitu výrobků a provedené práce, spolu se vstřícností k zákazníkům způsobuje, že Janotovo knihařství dalších dvacet let nepřetržitě nabízí své služby, a to i v dobách, kdy ostatní zlínská knihařství ukončují své provozy. V průběhu let pracovalo v dílně v jeden čas nejvíce šest knihařů a dva učni.

p. Janota

V roce 2016 přerušuje Miroslav Janota ze zdravotních důvodů provoz knihařství. Spolu s Ivou Brannou jsme se rozhodly udržet poslední tradiční knihařskou dílnu ve Zlíně a dílnu jsme od pana Janoty odkoupily. Po prodeji knihařství měl pan Janota v plánu se věnovat dlouho odkládaným uměleckým koženým vazbám, na které při běžném provozu neměl dostatek času. Bohužel, vážné onemocnění mu tyto plány nedovolilo naplnit a dne 22. února 2018 Miroslav Janota umírá. Společně s Ivou Brannou jsme knihařily do konce roku 2018, kdy Iva z knihařství odchází. Od počátku roku 2019 provozuji knihařství sama. V lednu 2022 jsem dílnu přemístila do blízkých Otrokovic. Náklady na provoz začaly být na původním místě neúnosné a tak po 30ti letech nastala další velká změna.

Jitka a Iva

V knihařině navazuji na způsoby práce svého velkého pracovního vzoru. Kladu důraz zejména na kvalitní řemeslné zpracování, vysokou jakost materiálu a naplnění představ zákazníka.

Přestože se jedná o tradiční řemeslnou výrobu, začínám i já pomalu působit v online prostředí. V roce 2024 vzniká e-shop, kde nabízím kroniky a postupně budou přibývat věnovací desky, kondolenční knihy, deníky, knihy návštěv apod. E-shop provozuji na doméně www.kniharina.cz

Jitka a pan Janota

Stálý společník

V dílně mám nového spolupracovníka… Jmenuje se Bond. Jeff Bond.

Po vstupu do dílny se Vám bude ihned rád věnovat 😀 Je to ale spíš vítač, než hlídač a bát se je třeba jen intenzivního olizování nohou… 😀

Jeff Bond