O knihařské dílně

O mně

Do základů knihařiny jsem pronikla ve škole v Ostravě a Bohumíně, kde jsem získala výuční list. Nejvíce z řemesla jsem však pochytila od svého oborového mentora Miroslava Janoty. U něj jsem pracovala po vyučení a nasávala všechny odborné dovednosti. Od pana Janoty jsem knihařství koupila, když hrozilo, že dílna s jeho odchodem zanikne.

Knihařině jsem se ovšem nevěnovala celý svůj profesní život. Po nějaké době jsem už nechtěla být neustále zavřená v malé dílně. Potřebovala jsem do světa, chtěla jsem studovat a potkávat nové lidi. Od řemesla jsem se tedy na několik let vzdálila. Vystudovala jsem, v zahraničí jsem se naučila jazyk, pracovala jsem v luxusním kasinu, v bankovnictví i na univerzitě. Vždy jsem ale tvrdila, že se ke knihařině zase vrátím. A jsem šťastná, že se mi to povedlo 😊 Nyní za sebou vidím skutečnou práci, vyrábím praktické, hezké a hlavně hmatatelné produkty. Tohoto se stále nemůžu nabažit po letech za počítači a mezi penězi 😊

Mým cílem je poskytovat kvalitní knihařské služby, produkty a odborné rady. Dílnu se všemi historickými stroji a přístroji chci zachovat a předat svému následovníkovi. Snad se mi jej podaří vychovat v jednom z mých potomků 😊

Jitka Balážová

Historie dílny

Navazuji na více než třicetiletou tradici založenou v roce 1991 knihaři Miroslavem Janotou, Ladislavem Nováčkem, Hanou Ondřichovou. Původní tříčlenný kolektiv zakladatelů se postupně zužuje a od roku 1996 knihařství provozuje pouze Miroslav Janota. Důraz na kvalitu výrobků a provedené práce, spolu se vstřícností k zákazníkům způsobuje, že Janotovo knihařství dalších dvacet let nepřetržitě nabízí své služby, a to i v dobách, kdy ostatní zlínská knihařství ukončují své provozy. V průběhu let pracovalo v dílně v jeden čas nejvíce šest knihařů a dva učni.

p. Janota

V roce 2016 přerušuje Miroslav Janota ze zdravotních důvodů provoz knihařství. Spolu s Ivou Brannou jsme se rozhodly udržet poslední tradiční knihařskou dílnu ve Zlíně a dílnu jsme od pana Janoty odkoupily. Po prodeji knihařství měl pan Janota v plánu se věnovat dlouho odkládaným uměleckým koženým vazbám, na které při běžném provozu neměl dostatek času. Bohužel, vážné onemocnění mu tyto plány nedovolilo naplnit a dne 22. února 2018 Miroslav Janota umírá. Společně s Ivou Brannou jsme knihařily do konce roku 2018, kdy Iva z knihařství odchází. Od počátku roku 2019 provozuji knihařství sama. V lednu 2022 jsem byla nucena dílnu přemístit do blízkých Otrokovic. Nájemné už bylo na původním místě neúnosné a tak po 30ti letech nastala další velká změna.

Jitka a Iva

Knihařskému řemeslu jsem se vyučila v Bohumíně a následně v letech 1993 až 1995 jsem pracovala a odborně se dále rozvíjela pod vedením Miroslava Janoty ve zlínském knihařství. V knihařině navazuji na způsoby práce svého velkého pracovního vzoru. Kladu důraz zejména na kvalitní řemeslné zpracování, vysokou jakost materiálu a naplnění představ zákazníka.

Jitka a pan Janota

Stálý společník

V dílně mám nového spolupracovníka… Jmenuje se Bond. Jeff Bond.

Po vstupu do dílny se Vám bude ihned rád věnovat 😀 Je to ale spíš vítač, než hlídač a bát se je třeba jen intenzivního olizování nohou… 😀

Jeff Bond